Mobile business Enterprises Carriers
Back

Language Switcher

Documents and Pricing for Customers in the Czech Republic

 

China Telecom (Europe) Limited GIA (AS4809) Ceník
Šířka pásma Měsíční poplatek Jednorázový poplatek Měna Trvání smlouvy Poznámka
10Mbps 72 800 EUR 12 měsíců 1. Směr provozu: 50% provoz v Číně + 50% celosvětový provoz
2. Cena je pouze za port CT GIA, předání na českém CE COLO MMR, Cross connect a místní smyčka nejsou zahrnuty
3. Režim fakturace: fixní fakturace
4. Cena je platná pouze v regionu EU
20Mbps 143 800 EUR 12 měsíců
30Mbps 209 800 EUR 12 měsíců
40Mbps 278 800 EUR 12 měsíců
50Mbps 348 800 EUR 12 měsíců
100Mbps 695 1000 EUR 12 měsíců
 

Podmínky nabídky:
1. Tato nabídka je platná po dobu 30 dnů od data obdržení tohoto e-mailu.
2. Případné daně nejsou v ceníku uvedeny.
3. Výše uvedená nabídka jsou orientační a podléhá kontrole dostupnosti zdrojů/sítí po obdržení formální objednávky.
4. Skutečné ceny se mohou změnit po kontrole na místě třetí stranou – poskytovatelem.
5. Interní elektroinstalace, křížové připojení a veškeré poplatky účtované správou budovy nebo datovým centrem, jsou-li relevantní, nejsou v ceníku uvedeny.
6. Minimální doba trvání smlouvy je jeden rok.